Main menu

Državno ocenjevanje kruha iz krušne peči

Vabimo na Državno ocenjevanje in razstavo kruha iz krušne peči, ki bo v soboto, 3. decembra 2016, v Robu. Slovesna podelitev priznanj s kulturnim programom bo ob 14. uri v Domu krajanov v Robu.

Ocenjevanje kruha je razvrščeno v A - pšenični kruh, B - mešani kruh in C - kruh posebnih vrst. Ocenjuje se: zunanji videz, okus sredice ter okus in videz spodnje in zgornje skorje. En hlebec je pečen iz 1 kg moke. Kotizacija ob prijavi je 5,00 €. Prijavite se do četrtka, 1. decembra 2016, do 12. ure pri Zdenki Škrabec na tel. 031/816-021, Magdi Peterlin na tel. 041/889-794, ali po e-mailu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Prijavljene izdelke bomo zbirali v petek, 2. decembra 2016, do 12. ure v Okrepčevalnici Škrabec, Rob 11, 1314 Rob. Vse prijavljene izdelke bo ocenjevala strokovna komisija, za izdelke bodo podeljena priznanja in praktična darila.

Vljudno vabljeni!

 

Deklaracija in prijavnica

 Zveza kmetic Slovenije KRUH IZ KRŠNE PEČI 2016 DPŽ VELIKE LAŠČE

DEKLARACIJA
ŠIFRA IZDELKA:
DODELILI VAM JO BOMO OB ODDAJI IZDELKA.

Naziv izdelka: _________________________________________________________

Poleg sestavin, ki ste jih uporabili, naredite kljukico ali križec. Če uporabljene sestavine ni navedene, jo napišite na prazne črte. Obvezno navedite vrsto oziroma tip moke.

bela moka TIP______

pecilni prašek

___________ moka

Vanilin sladkor

kvas

limona

mleko

sol

voda

krompir

sladkor

rum

jajca

zelišča - napiši

maslo

margarina

olje ___________

Datum izdelave: _______________

Podpis: __________________________
---------------------------------------------------------------------------

Državno ocenjevanje kruha iz krušne peči

Prijavni list

ŠIFRA ZDELKA (izpolni organizator):

Ime in priimek: _________________________________________________­­­_
Naslov: _________________________________________________________
Telefon: ___________________e-naslov:_____________________________
Članica društva:__________________________________________________

 

 

 

 RAZPIS ZA PRVO
 DRŽAVNO OCENJEVANJE KRUHA
IZ KRUŠNE PEČI


Vrste kruha:

- pšenični kruh (A) pšenični beli kruh (moka TIP 400, 500), pšenični polbeli kruh (moka TIP 850), pšenični črni kruh (moka TIP 1100),

- kruh posebnih vrst (B) je kruh s posebnimi lastnostmi, ki so mu dodane posebne surovine: mlečni kruh (50 % vode nadomestimo z mlekom), maščobni kruh (vsebuje najmanj 5 % maščob, poimenuje se glede na vrsto maščobe npr. masleni kruh, kruh z oljčnim oljem ipd.), kruh s semeni (2 % semen), kruh z zelenjavo (2 % suhe zelenjave), kruh z zelišči oziroma z začimbami, ki vsebuje toliko začimb, da daje kruhu značilen okus, kruh - računajo od skupne količine moke.

- mešani kruh (C) je iz mešanice pšenične, ržene, ječmenove, ovsene, ajdove, koruzne, prosene, sojine ali polnozrnate moke, konopljine moke, drobljenca ali kosmičev. Poimenuje se po vrsti moke: (pšenični mešani kruh z najmanj 51 % pšenične moke; rženi mešani kruh z najmanj 51 % ržene moke; koruzni mešani kruh z najmanj 30 % koruzne moke; ajdov mešani kruh z najmanj 30 % ajdove moke: ovseni mešani kruh z najmanj 20 % ovsene moke: ječmenov mešani kruh z najmanj 20 % ječmenove moke: proseni mešani kruh z najmanj 20 % prosene moke; polnozrnati mešani kruh z najmanj 30 % različnih vrst polnozrnate moke in pirin mešani kruh z najmanj 30 % pirine moke ali pirinih kosmičev; konopljin mešani kruh z max. 10 % konopljine moke. Odstotki z zrni z najmanj 10 % zrn žit ali soje, krompirjev kruh z najmanj 20 % krompirja, sadni kruh z najmanj 10% sadja. Odstotki se računajo od skupne količine moke.

2. KOLIČINA: Kruh naj bo izdelan iz 1 kg moke v obliki hlebca. Na osebo se lahko dostavi največ EN izdelek. Izdelek mora biti pečen v krušni peči (podlaga je lahko: zeljno perje ali posipi).

3. DODATNE ZAHTEVE PRI IZDELAVI:
Izdelek – kruh ne sme biti premazan z jajcem,
Izdelek – kruh ne sme biti okrašen,
Izdelek – kruh ne sme biti pečen v modelu, imeti mora obliko hlebca

4. ČAS IN KRAJ DOSTAVE: petek 2. december 2016 do 12. ure, »Okrepčevalnica Škrabec, Rob 11, 1314 Rob. Prispevek na izdelek je 5,00 €, plača se z gotovino, ob dostavi.

5. PREDHODNA PRIJAVA JE OBVEZNA. Sprejemata jih: Zdenka Škrabec (telefon: 031 816-021), Magdalena Peterlin (telefon: 041 889-794) vsak dan med 17. in 20. uro in preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. vse do 1. 12. 2016. Ob prijavi poveste: osebne podatke, vrsto kruha, ki ga boste prinesli ter poimenovanje kruha. Hkrati prejmete kategorijo, v katero boste razvrščeni (preko e-pošte dobite odgovor).

6. OPREMA IZDELKA: obvezna priloga je izpolnjena deklaracija (glej prilogo) iz katere bo razvidno:
naziv in kategorija izdelka,
ime in priimek ter naslov izdelovalca,
sestavine.

Naprošamo vas, da se podatki na deklaraciji pri oddaji izdelka ujemajo s podatki, ki ste jih navedli ob prijavi (naziv kruha).

7. OCENJEVANJE: Kruh bo ocenila strokovna komisija na podlagi pravilnika o ocenjevanju kruha, sprejetega 15.11.2016.

8. ČAS OCENJEVANJA: petek, 2. 12. 2016, od 13. ure dalje.

9. OCENA IZDELKA VSEBUJE:
zunanji videz,
vonj skorje in sredice,
videz in lastnosti skorje in sredice,
okus in topnost skorje in sredice,
videz in debelina spodnje skorje.

10. NAGRADE IN PRIZNANJA: prejmejo izdelki, ki se na podlagi doseženih točk razvrstijo v kategorije:
zlato priznanje od 75,0 – 80,0 točk
srebrno priznanje od 70,0 – 74,9 točk
bronasto priznanje od 60,0 – 69,9 točk
zahvalo - vsi izdelki z oceno pod 60,00 točk
plaketa - za trikrat zaporedoma osvojeno zlato priznanje za enak izdelek.

11. INFORMACIJE: Dodatne informacije dobite ob prijavi oziroma pri spodaj navedenih osebah.
Zdenka Škrabec (031/816-021) in Magdalena Peterlin (041/889-794).

Datum objave razpisa: 15.11.2016                                                                          Organizacijski odbor

 

PRAVILNIK
O OCENJEVANJU KAKOVOSTI KRUHA
NA "DRŽAVNI RAZSTAVI IN OCENJEVANJU
KRUHA IZ KRUŠNE PEČI"
V ROBU

Splošne določbe

1. člen

Po določbah tega Pravilnika se izvaja ocenjevanje kakovosti in podeljevanje priznanj za kruh iz krušne peči. Nagrajeni izdelki - kruhi se predstavijo na državni razstavi »Državna razstava in ocenjevanje kruha iz krušne peči«.

2. člen

S tem pravilnikom se določa:
a) osnovno kakovost izdelka – kruha iz krušne peči;
b) količino posameznega vzorca;
c) opremljenost izdelka z izpolnjeno deklaracijo;
d) delo ocenjevalne komisije;
e) način ugotavljanja kakovosti izdelkov in točkovanje;
f) vrste priznanj.

3. člen

Zahteve pri izdelavi izdelka - kruha:

a) na osebo se lahko dostavi največ en izdelek,
b) izdelek – kruh – mora biti izdelan iz približno1 kg moke,
c) premazan ne sme biti z jajcem
d) ne sme biti pečen v modelu, imeti mora obliko hlebca,
e) kruh mora biti pred ocenjevanjem pečen vsaj 8 ur.

4. člen

Izdelek mora biti opremljen z izpolnjeno deklaracijo, ki se določi z razpisom.
Količina posameznega vzorca je določena:

5. člen

Izdelek mora biti pravočasno dostavljen in opremljen z deklaracijo (čas, kraj dostave in ostala navodila za izpolnitev deklaracije so navedeni v vabilu za sodelovanje).

Iz deklaracije morajo biti razvidni sledeči podatki:
ime in priimek ter naslov izdelovalca - ta se ob prevzemu nadomesti s šifro,
ime izdelka,
sestavine,
datum izdelave.

6. člen

Izdelke pripravlja in šifrira za ocenjevalno komisijo 3 članska ekipa, ki jo imenuje organizacijski odbor.

7. člen

Izdelke – kuh iz krušne peči ocenjuje do 5 članska ocenjevalna komisija strokovnjakov, s področja gastronomije in tehnologije, ki jo imenuje organizacijski odbor ocenjevanja.

8. člen

Komisija ocenjuje izdelke, ki so označeni s šiframi:
A – pšenični kruh
B – kuh posebnih vrst
C – mešani kruh

Če se med potekom ocenjevanja ne more zagotoviti anonimnosti določenega vzorca, se ocenjevanje prekine in se ta isti vzorec oceni ponovno.

9. člen

Izdelki se ocenjujejo posamezno s točkovanjem organoleptičnih lastnosti. Maksimalno število točk, ki ga določen vzorec kruha iz krušne peči lahko doseže je 80 točk.

Kakovost izdelka – kruha iz krušne peči se določa s seštevkom točk, ki se dodelijo za določeno lastnost.

10. člen

Kakovost izdelka se določa s seštevkom točk, ki se dodelijo za določeno lastnost. Ocenjuje se:

                                                                                                                Maksimalno število točk
zunanji videz in oblika:                                  oblika kruha                                             6
(max. 15 točk):                                           barva skorje                                            5

                                                                izgled površine skorje                                4

vonj skorje in sredice:                                   vonj skorje                                             6
(max.15 točk)                                              vonj sredice                                           9

videz in lastnost skorje ter sredice:                 debelina in enakomernost skorje                 5
(max. 25 točk)                                            povezava skorje in sredice                        5

                                                               barva sredice                                          2,5

                                                               poroznost sredice                                    5

                                                               enakomernost sredice                              2,5

                                                               elastičnost sredice                                  5

okus skorje in sredice:                                 okus skorje in sredice                              12
(max. 20 točk)                                           topnost skorje in sredice                           8

SKUPAJ                                                                                                                80 točk

11. člen

Ocenjevanje posameznih lastnosti je lahko 0 točk za najslabšo kakovost do maksimalnega števila točk za odlično kakovost izdelka, kot je navedeno v 9. členu tega Pravilnika.

12. člen

Na osnovi točk, ki jih dodelijo posamezni člani komisije se izračuna povprečno končno število točk za posamezni vzorec. Izračunano število točk se vnese v ocenjevalni list in ta predstavlja osnovo za podelitev priznanj.

13. člen

Razvrstitev v kakovostne razrede za kruh pečen v krušni peči:

Pod 50 točk zahvala
50,0 – 59,9 točk = bronasto priznanje
60,0 – 69,9 točk = srebrno priznanje
70,0 – 80,0 točk = zlato priznanje

Vrste kruha:

- pšenični kruh (A) pšenični beli kruh (moka TIP 400, 500), pšenični polbeli kruh (moka TIP 850), pšenični črni kruh (moka TIP 1100),

- kruh posebnih vrst (C) je kruh s posebnimi lastnostmi, ki so mu dodane posebne surovine: mlečni kruh (50 % vode nadomestimo z mlekom), maščobni kruh (vsebuje najmanj 5 % maščob, poimenuje se glede na vrsto maščobe npr. masleni kruh, kruh z oljčnim oljem ipd.), kruh s semeni (2 % semen), kruh z zelenjavo (2 % suhe zelenjave), kruh z zelišči oziroma z začimbami, ki vsebuje toliko začimb, da daje kruhu značilen okus, kruh- računajo od skupne količine moke.

- mešani kruh (B) je iz mešanice pšenične, ržene, ječmenove, ovsene, ajdove, koruzne, prosene, sojine ali polnozrnate moke, konopljine moke, drobljenca ali kosmičev. Poimenuje se po vrsti moke: pšenični mešani kruh z najmanj 51 % pšenične moke; rženi mešani kruh z najmanj 51 % ržene moke; koruzni mešani kruh z najmanj 30 % koruzne moke; ajdov mešani kruh z najmanj 30% ajdove moke: ovseni mešani kruh z najmanj 20 % ovsene moke: ječmenov mešani kruh z najmanj 20 % ječmenove moke: proseni mešani kruh z najmanj 20 % prosene moke; polnozrnati mešani kruh z najmanj 30 % različnih vrst polnozrnate moke in pirin mešani kruh z najmanj 30 % pirine moke ali pirinih kosmičev; konopljin mešani kruh z max. 10 % konopljine moke. Odstotki z zrni z najmanj 10 % zrn žit ali soje, krompirjev kruh z najmanj 20 % krompirja, sadni kruh z najmanj 10 % sadja. Odstotki se računajo od skupne količine moke.

Kriteriji za ocenjevanje kakovosti kruha iz krušne peči:
Zunanji videz in oblika max. 15 točk

Oblika kruha
Ocena 6 Pravilna oblika, značilna za vrsto kruha, z zaobljenim prehodom od oboda proti sredini.
            Oblika je delno nepravilna, kruh nekoliko sploščen, deformiran ali potlačen.
Ocena 0 Oblika je nepravilna, kruh je močno sploščen ali potlačen.

Barva skorje
Ocena 6 Barva skorje je enakomerna in odgovarja vrsti in tipu kruha.
            Barva ni povsem enakomerna ali temnejša ali svetlejša.
Ocena 0 Barva je povsem bleda ali pretemna, zažgana.

Izgled površine skorje
Ocena 3 Enakomerna in dovolj pečena skorja.
            Skorja ni povsem enakomerna in značilna za vrsto kruha.
Ocena 0 Skorja je mehurjasta ali razpokana ali poškodovana.

Vonj skorje in sredice max. 20 točk

Vonj skorje
Ocena 10 Prijeten vonj, značilen za vrsto kruha.
              Vonj ni izrazit.
Ocena 0 Vonj ni značilen za vrsto kruha, je tuj ali neprijeten.

Vonj sredice
Ocena 10 Vonj sredice je izrazito prijeten in značilen za vrsto kruha.
              Značilen vonj.
              Vonj ni značilen, izstopa vonj po kvasu, moki ali embalaži.
Ocena 0 Neznačilen vonj, ki je tuj ali neprijeten.

Videz in lastnost skorje ter sredice max. 25 točk

Debelina in enakomernost skorje
Ocena 2,5 Skorja je enakomerno debela in postopoma prehaja v sredice.
Ocena 0    Skorja je neenakomerna in odstopa od sredice.

Povezanost skorje in sredice
Ocena 5 Popolna povezanost skorje in sredice.
            Skorja delno odstopa od sredice.
Ocena 0 Skorja močno odstopa od sredice (nad 30 mm).

Barva sredice
Ocena 2,5 Barva enakomerna, značilna za vrsto kruha.
              Barva komaj opazno neenakomerna, vendar značilna za vrsto kruha.
Ocena 0   Barva ni enakomerna in ni značilna za vrsto kruha.

Poroznost sredice
Ocena 5 Poroznost sredice je enakomerna, lahko z večjimi porami, odvisno od vrste kruha.
            Dobra, ob skorji je poroznost pregosta.
Ocena 0 Neenakomerna, ob skorji debelejša gosta plast.

Enakomernost sredice
Ocena 2,5 Sredica brez vodnih obročev, grudic soli ali moke ter ni sprijemljiva (gnetljiva).
Ocena 0   Prisotni so vodni obroči ali grudice soli ali moke, ali je razpokana.

Elastičnost sredice
Ocena 5 Elastičnost je dobra, kruh se po stiskanju popolnoma vrne v prvotni položaj.
            Elastičnost ni dovolj izrazita, kruh se ne povrne v svoj položaj ali je trd pri stiskanju.
Ocena 0 Elastičnost sredice je slaba, sredica je trda ali po stiskanju ostane pomečkana.

Okus skorje in sredice max. 20 točk

Okus skorje in sredice
Ocena 12 Okus je prijeten, aromatičen in svojstven tipu in vrsti kruha.
             Okus je prijeten, a premalo izrazit, aroma se še čuti.
             Okus ni izrazit ali je premalo slan, ali izstopa okus po kvasu ali starem testu.
Ocena 0  Tuj okus, ki je lahko močno preslan, prekisel ali grenak.

Topnost skorje in sredice
Ocena 8 Dobra topnost skorje in sredice, skorja je pečena in hrustljava.
            Slabša topnost sredice, ki se malo drobi ali lepi skorja je žilava in pretrda.
Ocena 0 Sredica je močno lepljiva ali močno drobljiva, netopna v ustih, skorja močno žilava.

14. člen

Po zaključenem ocenjevanju komisija predlaga podelitev priznanj glede na število točk in vrsto izdelka.

15. člen

Ta Pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme in potrdi organizacijski odbor »Državna razstava in ocenjevanja kruha v krušni peči«.

 Datum: 15.11.2016                                                                                  Organizacijski odbor
                                                                              "Državna razstava in ocenjevanje kruha iz krušne peči"

 

 

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.
Sprejmi Zavrni