Main menu

O rastlinjakih za samoooskrbo

 Vabimo na predavanje o rastlinjakih za samooskrbo in vzgoji sadik v njih, ki bo v ponedeljek,12. marca 2018, ob 17. uri v prostorih Levstikovega doma v Velikih Laščah (dvorana z ogledali).     

Predavala bo Ana Ogorelec, strokovnjakinja in specialistka za zelenjadarstvo Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.

Z namenom ohranjanja biotske pestrosti in domačih sort prinesite svoja semena za izmenjavo.
VABLJENI!